Jostiband voor Respijtkamer Bijna Thuis Huis

Het Bijna Thuis Huis Maas en Waal gaat haar activiteiten uitbreiden met Respijtzorg. Daarom wordt er een ruimte voor deze zorg geschikt gemaakt. Lions club Maas en Waal ondersteunt het goede werk van het Bijna Thuis Huis al heel veel jaren.

Nu het Bijna Thuis Huis Respijtzorg gaat verzorgen en hiervoor financiële ondersteuning zoekt, hebben de Lions besloten dit goede initiatief te ondersteunen. Hospice het Bijna Thuis Huis, is de afgelopen jaren een begrip geworden in het land
van Maas en Waal.

Wat is respijtzorg?
Vervangende zorg of respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Waarom respijtzorg?
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te
voorkomen.

Vormen van respijtzorg
Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van
de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

Het Respijthuis gaat zich richten op de zorg buitenshuis. Concreet betekent dit dat in het pand van het BTH een aparte afdeling (kamer) komt waar,grotendeels door vrijwilligers, zorg verleend wordt aan de zorgvrager om zo de mantelzorger(s) tijdelijk te ontlasten.

De Lions Maas en Waal hebben dit initiatief omarmd en gaan dit financieel ondersteunen. Om dit mogelijk te maken is het idee ontstaan om een uniek concert te organiseren. Lions Maas en Waal hebben het Jostiband Orkest bereid gevonden om een uniek concert te verzorgen in De Vereeniging te Nijmegen.

De Jostiband is bekend van de vele optredens op TV en door de unieke orkestleden. In het Jostiband Orkest leren mensen met een verstandelijke beperking een instrument bespelen. Aan alles merk je dat de muzikanten veel plezier hebben. Dit plezier wordt overgebracht aan de bezoekers van het orkest.
Zo heeft het orkest, ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, in een vol Ziggo Dome gespeeld. Dit concert werd door veel prominenten, waaronder Koning Willem Alexander, bijgewoond. Ook heeft De Jostiband met André Rieu voor ruim 10.000 personen op het Vrijthof in Maastricht opgetreden.