Odensehuis Beuningen

De Lions Club Maas en Waal heeft het initiatief genomen voor de realisering van een Odensehuis in de gemeente Beuningen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting Odensehuis Animi Vivere, die tevens zorg draagt voor de exploitatie. De Lions Club maakt dit project mogelijk door ondersteuning met geld, arbeid, materialen en advies.

Wat is het Odensehuis Beuningen?
De primaire doelstelling van het Odensehuis is het bevorderen van het welbevinden en kwaliteit van leven van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Hierbij streeft men na, dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van partner, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk op een plezierige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het Odensehuis Animi Vivere heeft reeds vijf jaar een succesvolle vestiging in Wijchen, een uitstekende basis om nu ook een vestiging in Beuningen starten. Jonge mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zullen daar terecht kunnen voor informatie, advies, activiteiten en ontmoeting. Het Odensehuis biedt hulp bij het omgaan met de ziekte, waarbij de ervaringsdeskundigheid van de participanten centraal staat. Er vinden activiteiten plaats voor en door mensen met dementie, ondersteund door mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Het Odensehuis Beuningen is gevestigd in het historische pand aan de Wilhelminalaan 106 in hartje Beuningen (zie foto hieronder). Bij deze locatie bevindt zich tevens een huisartsenpraktijk, hetgeen goed past bij de aard van het Odensehuis.

Pand van Odensehuis Beuningen

U ziet dat uw donaties aan de Lions Club Maas en Waal goed terecht komen, bij een aansprekend doel in de regio. Wij zien toe op een juiste besteding van de middelen.
Ook in de toekomst zullen wij ons blijven inzetten voor goede doelen in de regio, waarbij onze ondersteuning onontbeerlijk is. Met uw donaties bouwen we samen aan een betere samenleving in ons prachtige land van Maas en Waal!
Voor meer informatie over het Odensehuis Animi Vivere kunt u terecht op website
www.animivivere.nl.

Jostiband voor Respijtkamer Bijna Thuis Huis

Het Bijna Thuis Huis Maas en Waal gaat haar activiteiten uitbreiden met Respijtzorg. Daarom wordt er een ruimte voor deze zorg geschikt gemaakt. Lions club Maas en Waal ondersteunt het goede werk van het Bijna Thuis Huis al heel veel jaren.

Nu het Bijna Thuis Huis Respijtzorg gaat verzorgen en hiervoor financiële ondersteuning zoekt, hebben de Lions besloten dit goede initiatief te ondersteunen. Hospice het Bijna Thuis Huis, is de afgelopen jaren een begrip geworden in het land
van Maas en Waal.

Wat is respijtzorg?
Vervangende zorg of respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Waarom respijtzorg?
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te
voorkomen.

Vormen van respijtzorg
Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van
de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

Het Respijthuis gaat zich richten op de zorg buitenshuis. Concreet betekent dit dat in het pand van het BTH een aparte afdeling (kamer) komt waar,grotendeels door vrijwilligers, zorg verleend wordt aan de zorgvrager om zo de mantelzorger(s) tijdelijk te ontlasten.

De Lions Maas en Waal hebben dit initiatief omarmd en gaan dit financieel ondersteunen. Om dit mogelijk te maken is het idee ontstaan om een uniek concert te organiseren. Lions Maas en Waal hebben het Jostiband Orkest bereid gevonden om een uniek concert te verzorgen in De Vereeniging te Nijmegen.

De Jostiband is bekend van de vele optredens op TV en door de unieke orkestleden. In het Jostiband Orkest leren mensen met een verstandelijke beperking een instrument bespelen. Aan alles merk je dat de muzikanten veel plezier hebben. Dit plezier wordt overgebracht aan de bezoekers van het orkest.
Zo heeft het orkest, ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, in een vol Ziggo Dome gespeeld. Dit concert werd door veel prominenten, waaronder Koning Willem Alexander, bijgewoond. Ook heeft De Jostiband met André Rieu voor ruim 10.000 personen op het Vrijthof in Maastricht opgetreden.

‘MAAS EN WAAL OP DE KAART’

Exclusieve kaarten voor het goede doel

Ondersteuning van goede doelen, financieel dan wel door het aanbieden van hulp, past bij het motto van de Club: ‘We Serve’. Een recent voorbeeld van een project dat mede dankzij de inzet van de Lionsclub Maas en Waal tot stand is gekomen, is de realisatie van de speelplaats ‘de Leeuwenkuil’ bij de ZMLK school de Kom in Druten. Dit project stelt meervoudig gehandicapte scholieren in staat om buiten te oefenen met speciale Adremo rolstoelen. Deze rolstoel is dé manier voor de kinderen om te bewegen en te communiceren.
Daarnaast heeft de Lionsclub onder meer aan de basis gestaan van de realisatie van het ‘Bijna Thuis Huis’ in Druten en is de opbrengst van een dienstenveiling ten goede gekomen aan de stichting ‘Energy for All’.
Om dergelijke (regionale) goede doelen te kunnen ondersteunen is het belangrijk voor de Lionsclub om geld in te zamelen via verschillende acties. Voor velen in de regio is de Lionsclub kalender een vast begrip geworden. Deze kalender was vorig jaar voor het laatst te koop tijdens de Leste Mert.

imageDit jaar start de Lionsclub Maas en Waal een nieuwe actie: exclusieve kaarten met afbeeldingen uit het land van Maas en Waal, gemaakt door fotograaf Hans Barten. Deze kaarten hebben een bijzondere vormgeving en zijn mede daardoor als uniek te beschouwen. Voor € 7,50 steunt u het goede doel en ontvangt u 4 originele kaarten waarmee uw persoonlijke boodschap op een bijzondere wijze door de bus komt.
Vanaf de Leste Mert op 5 november 2015 biedt de Lionsclub Maas en Waal u deze kaarten aan in 3 unieke sets van 4 kaarten. Koop deze kaarten daarom en bewijs uw gemeenschap een dienst: het sturen en ontvangen van de kaart is daarmee een klein cadeau!
Tijdens de Leste Mert kunt u de stand vinden aan de Hogestraat ter hoogte van de Blokker.
Binnenkort wordt op deze site bekend gemaakt welke verkoop-locaties dit initiatief mede-ondersteunen.
voorbeeld 5 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 4 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld2 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 1 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 15 website lions -Rhansbarten2015

voorbeeld 17 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 19 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 13 website lions-Rhansbarten

voorbeeld 12 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 8 website lions -Rhansbarten2015voorbeeld 21 website lions-Rhansbarten2015

voorbeeld 11 website lions-Rhansbarten2015