Lions Clubs

‘To create and foster a spirit of understanding among all people for humanitarian needs by providing voluntary services through community involvement and international cooperation.’

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International (artikel 7 statuten Vereniging MD 110)

 • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
 • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
 • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
 • de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
 • een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
 • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiele voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Onder het motto: ‘Wij Dienen’.
De eerste Nederlandse Lionsclub werd opgericht op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig.

De internationale organisatie telt bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46 000 lionsclubs in 193 landen. Lionsclub International is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs.

Nederland is opgedeeld in 6 districten. Samen vormen deze het Meervoudig District 110, met meer dan 11.500 leden verenigd in ruim 395 lionsclubs en 10 Leo Clubs.

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions.

Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam ‘lions’ voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van ‘good governement and good citizenship’. Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop. Ook bestond er een groot aantal ‘businessmen’s circles’, waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden.

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo’n ‘circle’, in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917.

Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in ‘The International Association of Lions Clubs’.

Lions is de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties. Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent.

The International Association of Lions Clubs is de vereniging van alle lionsclubs in de wereld. De zetel is gevestigd te Oak Brook, een voorstad van Chicago, in de Verenigde Staten van Amerika. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de internationale president, de twee vice-presidenten en de vorige internationaal president.

Het internationale hoofdkantoor in Oak Brook is het uitvoerend stafapparaat. Hier werken in 11 afdelingen ongeveer 300 medewerkers.

De belangrijkste taken van LCI:

 • de uitgave van een internationale ‘The Lion’ voor landen die geen eigen blad hebben.
 • het organiseren van de jaarlijkse internationale conventie.
 • de organisatie van de verkiezing van het internationale bestuur.
 • het ontwikkelen van programma’s voor het bevorderen van deskundigheid van lions functionarissen in clubs en districten.
 • het voeren van de centrale ledenadministratie. Alle lionsclubs verzenden daarvoor maandelijks een digitaal rapport; het MMReport.
 • het organiseren en promoten van internationale activiteiten ten behoeve van Lions Clubs International Foundation, LCIF.
 • het organiseren van de internationale Jeugduitwisseling, en de Peace Poster Contest.