Odensehuis Beuningen

De Lions Club Maas en Waal heeft het initiatief genomen voor de realisering van een Odensehuis in de gemeente Beuningen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting Odensehuis Animi Vivere, die tevens zorg draagt voor de exploitatie. De Lions Club maakt dit project mogelijk door ondersteuning met geld, arbeid, materialen en advies.

Wat is het Odensehuis Beuningen?
De primaire doelstelling van het Odensehuis is het bevorderen van het welbevinden en kwaliteit van leven van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Hierbij streeft men na, dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van partner, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk op een plezierige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het Odensehuis Animi Vivere heeft reeds vijf jaar een succesvolle vestiging in Wijchen, een uitstekende basis om nu ook een vestiging in Beuningen starten. Jonge mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zullen daar terecht kunnen voor informatie, advies, activiteiten en ontmoeting. Het Odensehuis biedt hulp bij het omgaan met de ziekte, waarbij de ervaringsdeskundigheid van de participanten centraal staat. Er vinden activiteiten plaats voor en door mensen met dementie, ondersteund door mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Het Odensehuis Beuningen is gevestigd in het historische pand aan de Wilhelminalaan 106 in hartje Beuningen (zie foto hieronder). Bij deze locatie bevindt zich tevens een huisartsenpraktijk, hetgeen goed past bij de aard van het Odensehuis.

Pand van Odensehuis Beuningen

U ziet dat uw donaties aan de Lions Club Maas en Waal goed terecht komen, bij een aansprekend doel in de regio. Wij zien toe op een juiste besteding van de middelen.
Ook in de toekomst zullen wij ons blijven inzetten voor goede doelen in de regio, waarbij onze ondersteuning onontbeerlijk is. Met uw donaties bouwen we samen aan een betere samenleving in ons prachtige land van Maas en Waal!
Voor meer informatie over het Odensehuis Animi Vivere kunt u terecht op website
www.animivivere.nl.